Vrijdag 12 april Wijnproefavond

Na het degusteren van de bio-wijnen is het mogelijk een bestelling te plaatsen aan interessante voorwaarden. De opbrengst gaat naar meer natuur in onze afdeling Boven-Schelde.

Afspraak:
19:30 - 21:30
Lokatie zal meegedeeld worden via de website en de flits

Inschrijven:
natuurpuntbovenschelde@gmail.com

Info:
Willem Audoor
willem.audoor@telenet.be
0487/72.08.10

Zaterdag 13 april Kanaalzone

Het was ooit een traditie, die we weer nieuw leven willen inblazen: een tocht naar het Kluizendok. We kunnen ons verwachten aan on-Vlaamse dichtheden van Veldleeuwerik, Kievit, Patrijs en Graspieper. Ook Kleine plevier, Roodborsttapuit, Fitis en doortrekkende Tapuiten zijn zogoed als zeker. Verder broeden er ook Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Grutto en Kluut, en langs de afwateringsgrachten zitten veel Blauwborsten en Rietgorzen. We zagen er ook al leuke doortrekkers zoals Beflijster, Smelleken, Rode wouw, Bokje, Grote zilverreiger, Slechtvalk en Kwartel.

Afspraak:
07:00 Yachtdreef in Gent
Terug rond 13:00

Info:
Geert Spanoghe
0478/28.15.23
geert.spanoghe@inbo.be

Zaterdag 27 april Voorjaarsbloeiers

Samen met de lente ontwaken ook de eerste bloemen. Voorzichtig steken zij hun kopjes boven om dan, geprikkeld door de eerste warme zonnestralen, het bos om te toveren tot een kleurrijk schouwspel. Ook het Aelmoeseneiebos ondergaat elk jaar deze metamorfose. Op deze wandeling gaan we samen genieten van de kleurenpracht en de wonderlijke levenscyclus van deze vroege bloeiers. We vergeten echter ook onze bomen niet. Wat heeft een boom nodig om in blad te komen, hoe ziet een bloesem er uit. Dit alles zal jullie verteld worden op deze lentedag.

Afspraak:
14:00 - 16:30
Parking van het Labo voor Bos en Natuur
Geraardsbergsesteenweg 267
Melle-Gontrode

Info:
Lieve Van Acker
0498/73.98.85
lievevanacker@hotmail.com

Zondag 28 april Blauwborstenwandeling

De titel van de wandeling dekt de lading niet, we gaan op zoek naar allerhande vogelsoorten, alhoewel de Blauwborst ontdekken wel ons einddoel blijft. We beschouwen de wandeling als een mengeling tussen natuur beleving en een zoektocht naar de historische achtergronden van het landschap. Schelderode is daarvoor een geschikt startpunt. Het kasteel was ooit het bolwerk van het ‘Land van Rode’ dat op zijn hoogtepunt 16 dorpen onder zijn bevoegdheid had. De omtrekken van de middeleeuwse motte zijn mooi waarneembaar langs de Melsenbeek. De ‘Putten’ zelf mag je als industriële archeologie beschouwen, uitgegraven kleiputten gegraven voor het aanmaken van de zogenaamde scheldebakstenen. In samenwerking met de Vlaamse landmaatschappij, de gemeente Merelbeke, de Provincie Oost-Vlaanderen hebben we landschapselementen kunnen aanbrengen die de natuur ten goede komen. Het gaat daarbij om het verbreden en het afschuinen van de oevers van de Melsenbeek, het aanleggen van poelen, het creëren van een grote graasweide, en zelfs een boomgaard met oude fruitrassen…

Afspraak:
09:30 - 12:00
Kerk van Schelderode

Info:
Fernand Daenekynt
0494/94.74.68

Zondag 28 april Trektellen Breskens

Breskens is één van de beste voorjaarstrekposten in West-Europa. Eind april is er massaal doortrek van piepers, kwikken, zwaluwen en vinkachtigen, naast vele, vele steltlopers (vooral Regenwulp en Tureluur). Als er niet teveel trektelgeweld is (altijd een risico) verleggen we onze focus naar de Zeeuws Vlaamse vogelgebieden zoals Nummer Een en andere Sophiapolders.
We eten iets in het strandpaviljoen vlakbij de trektelpost of in de haven van Breskens. Kostendelend rijden, inschrijven is niet nodig.

Afspraak:
07:00 Yanchtdreef in Gent
Terug rond 19:00

Info:
Guy Huylebroeck
0473/89.42.09

Beheerwerkdagen 2019 - eerste en tweede kwartaal

 Geïnterseerden kunnen hun naam doorgeven op groenlinkbovenschelde@gmail.com en dan worden ze vooraf persoonlijk op de hoogte gebracht.
Noteer alvast volgende dagen in je agenda:  
  • 13 april, 11 mei en 8 juni. Beheerwerken in de Scheldevallei. Meer info later en per Flits.
Info0473637659 (Koen De Witte)
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, materiaal wordt door het beheerteam voorzien. Over de middag wordt gezorgd voor soep en/of drank.
 
Hopelijk mogen we terug op je steun rekenen.  Samen maken we werk van meer natuur in onze regio !
het beheerteam

Steun ons!

Testament

Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt...

Neem Natuurpunt op in je testament

We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn, maar toch is het zinvol om dat wel te doen. Ook als je er niet meer bent, kan je meer betekenen dan je denkt… Door het opstellen van een testament komt je geld terecht bij wie je belangrijk vindt.

Natuur in je testament

Testament voor de natuur

Je kent vast wel een mooi stukje natuur dat je nauw aan het hart ligt. Natuurpunt zet zich elke dag in om zo’n plekjes in Vlaanderen te beschermen. Je kan helpen door Natuurpunt of een project van Natuurpunt op te nemen in je testament. Natuurpunt kon dankzij legaten al tal van projecten realiseren.
Afgezien van het voorbehouden of ‘reservatair’ erfdeel dat aan echtgenoot, kinderen, of in bepaalde gevallen aan ouders toekomt en waaraan een testament geen afbreuk kan doen, blijft er steeds een beschikbaar deel over. Ook als je geen erfgenaam met een voorbehouden erfdeel hebt, heb je het recht het geheel of een deel van je vermogen over te maken of te schenken aan een stichting of vereniging. Schenk je aan een stichting of vereniging in de vorm van een duo-legaat, dan kunnen je andere erfgenamen overigens flink wat successierechten besparen. Meer info hierover vind je op www.testament.be.

Vragen?

Wil je meer weten over legaten ten voordele van Natuurpunt? Je kan de brochure ‘Giften, schenkingen en legaten’ aanvragen bij Ward Stulens, joost.verbeke@natuurpunt.be of via 015 29 72 47. De bestemming van een erfenis is een persoonlijke aangelegenheid die met de grootste discretie wordt behandeld.

Doe een gift ...

... en help de natuur in jouw buurt

Dagelijks komen mensen genieten van de rust in de natuur. Voor een wandeling, een fietstochtje, vogelkijken, buiten in de natuur kom je tot rust. Maar de druk op de weinige natuur die Vlaanderen nog rest, neemt alsmaar toe. Daarom is het belangrijk om grote, aaneengesloten gebieden te vormen.

Hoe groter de oppervlakte van een natuurgebied, hoe meer soorten planten en dieren er zijn, of hoe groter de biodiversiteit, hoe robuuster het ecosysteem.

Aankopen van gronden blijft de meest duurzame oplossing om de natuur te beschermen, te behouden en opnieuw te herstellen. Dit vergt een serieuze financiële inspanning.
Je kan Natuurpunt Boven-Schelde steunen met een gift.

Wil je onze aankopen in Merelbeke of De Pinte steunen, stort jouw bijdrage op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 met vermelding "project 6633 Scheldemeersen".

Wil je aankopen in Gavere steunen, stort jouw bijdrage op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 met vermelding "project 6200 Taerwemeersch".

Voor giften vanaf 40 euro wordt automatisch een fiscaal attest afgeleverd.

Recente wijzigingen  en nieuwtjes op de website

Nieuwe Groenlink is er! Klik op de link rechts! Veel leesplezier!

 

 


Over onze header

Klik hier als je meer wil weten over onze header (het vriendelijk glimlachende gezichtje bovenaan deze webpagina).
Ben je al geabonneerd op Natuur-bericht? Wil je weten wat we deze maand in de natuur zoal kunnen verwachten? Wil je elke dag een natuurweetje in jouw bus krijgen? Klik dan hier om meer te weten.

Groenlink januari - juni 2019

Groenlink 2019

Nieuwe Groenlink is er! Klik hier voor jouw digitale groenlink ! Veel leesplezier!

Konikpaarden in De Putten

Konikpaarden
Rond het reservaat de Putten werd deze zomer in kader van het natuurinrichtingsproject (samenwerking Vlaamse overheid VLM/ANB, gemeente, provincie en Natuurpunt) een groot raster geplaatst alsook veeroosters en klappoortjes.
 
Deze inrichtingsmaatregelen waren nodig om het geplande beheer mogelijk te maken. Dit beheer bestaat uit een jaarrond begrazing met paarden en een seizoensbegrazing (na het broedseizoen) met runderen van een lokale boer. Het resultaat zou een grote natte ruigte moeten opleveren, een wat ruiger natuurstreefbeeld dan in de meeste van onze percelen. De begrazing zorgt voor structuurvariatie (noodzakelijk voor tal van kleinere organismen) van en voor dynamiek in het landschap. Ze helpen mee om het landschap halfopen te houden.
 
Vanaf 1 december lopen daarom 4 konikpaarden (https://www.natuurpunt.be/pagina/konikpaard) vrij rond, ook op de dijkweg,  in dit ruim 20 ha grote begrazingsblok.  Je komt ze ongetwijfeld tegen op je wandeling en fietstocht door het gebied.  We vragen om de dieren absoluut  niet te voederen, ze zijn van nature zeer sterk en winterhard. Houd ook telkens een veilige afstand. Geniet ervan!!!

 

Groenlink .... 

Nog steeds zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers om ons tijdschrift nieuw leven in te blazen.. 

Wie wil meehelpen? Graag een seintje via Groenlinkbovenschelde@gmail.comVandalisme in onze boomgaard te Schelderode

4 mei - vandalisme aan onze boomgaard

Ongeveer drie kwart van de fruitbomen in de boomgaard die  net deze winter werd aangepland zijn afgekraakt! Het moet een (of meer) volwassen man geweest zijn die in de nacht van 4 mei zo driest te werk zijn gegaan: sommige bomen zijn op meer dan één meter hoogte afgebroken en bovendien moet je over heel wat kracht beschikken om tientallen bomen op die manier af te breken. Ook de afsluiting van een naburige boer werd over de hele lengte doorgeknipt. Er werd bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden. 

Link: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.2649114

 

 Natuurpuntvlees te koop

Alle info vind je hier.

U bevindt zich hier: