Beheerwerkgroep Natuurpunt Boven-Schelde

De beheerwerkgroep van Natuurpunt Boven-Schelde staat in voor het beheer van de reservaten van de afdeling. Onze afdeling heeft intussen zo'n 150 ha natuurgebied in beheer.
 
De beheerwerkgroep bestaat uit vijf conservators. Samen bepalen zij het beheer en elk is verantwoordelijk voor de opvolging van een deel van de reservaten.
 
De beheerwerkgroep kan rekenen op de samenwerking met:
 
  • Een 17-tal landbouwers: voor het beheer van graslanden. Afhankelijk van de ondergrond en de watertafel is dit een maai- of graasbeheer, of een combinatie van de twee. De beheervoorwaarden worden vastgelegd in jaarlijkse contracten. Zo maken we samen met de landbouw werk van betere natuur.
  • De professionele teams van Natuurpunt: voor grotere beheer- of inrichtingswerken (grote afsluitingen, maaibeheer in natte percelen, indijken van houtopslag...).
  • De eigen beheerwerkploeg: voor allerhande werken. Regelmatig organiseren we beheerwerkdagen (zie kader links). Aan de slag voor de natuur midden in de natuur. We kunnen steeds rekenen op heel wat sympathisanten die mee de handen uit de mouwen steken voor meer en betere natuur. Iedereen is altijd van harte welkom!
  • De overheid: gemeenten (oa voor het plaatsen van containers) en de Vlaamse overheid (voor inrichtingswerken).
 
De vijf conservators zijn: Fernand Daenekynt (Melsen), Laurent Stevens (Semmerzake), Michaël Bekaert (Zevergem), Gert De Cock en Koen De Witte (Schelderode en Merelbeke).
 

 
 

alle hooi op de wagen

afsluitingen plaatsen  afval hoort in de container