Aanvraag geleide wandeling

Natuur.Boven-Schelde heeft een goed gevulde activiteitenkalender. Met dit aanbod proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken: leken en die-hards, leden en niet-leden, jong en oud.

Toch krijgen we vaak de vraag of we geen specifieke trips kunnen organiseren; trips rond een thema dat niet (voldoende) aan bod komt in ons aanbod, of een geleide wandeling voor een verjaardag, een gezin, bedrijf of school. Ook andere Natuur.afdelingen weten ons steeds vaker te vinden.

Het is niet altijd gemakkelijk om op zo’n vraag in te gaan. Natuur.Boven-Schelde is immers een afdeling die voor 100% draait op vrijwilligers, elk met een behoorlijk drukke agenda. Maar toch wordt elke vraag overwogen. Soms lukt het, soms ook niet. Een goede raad: indien je zo’n ‘privé’ wandeling wenst, kan je ons dit best ruim op voorhand laten weten.

Welke wandelingen hebben we in de aanbieding? Eigenlijk is onze groep lokale ‘experten’ zo polyvalent, dat ‘alles’ een beetje kan. Van een rustige familiewandeling doorheen de ruisende Scheldevallei, een spetterende amfibieëntocht in de Makegemse Bossen tot een spechtentocht, of uilentocht, op zoek naar nachtelijk geweld. In principe wordt er enkel gegidst binnen de grenzen van ons afdelingsgebied (Merelbeke, De Pinte, Melle, Gavere).

De aanvragen die we de voorbije jaren binnenkregen, waren alvast zeer divers. Iemand had voor zijn 40ste verjaardag aan vrienden gevraagd om een gift over te maken op het reservaatfonds van Natuur.Boven-Schelde. Als tegenprestatie werd een gegidst groen uitje voorgesteld; een voorstel waar we maar wat graag op ingingen. De lokale ‘Boerinnenbond’ wou een dauwtrip. Eerst wat luisteren naar het vroege vogelgeweld, daarna uitpuffen bij boterkoek met koffie. Het werd een leuke tocht (waarbij het soms niet duidelijk was wie nu het hardste kwetterde, de ‘boerinnen’ of de vogels Schamen). Ook scholen kloppen steeds vaker aan. Vaak zijn de vragen zeer vaag ‘iets rond de lente’, soms behoorlijk specifiek ‘voorjaarsflora van mesofiele eiken-beukenbossen’. Maar meestal maken we er iets moois van.

Een tocht op aanvraag kost 60 euro voor niet commerciële instellingen (Natuur.afdelingen, privé personen, NGO’s, andere verenigingen uit het sociale middenveld…), 120 euro voor commerciële instellingen (scholen, bedrijven…). Elke tocht beslaat een half dagdeel (ochtend, voormiddag, namiddag, avond of nacht, goed voor drie à vier uur). De betaling wordt geregeld met de gids. Aanvragen voor geleide wandelingen kunnen worden gericht aan guy.huylebroeck@skynet.be. Voor boswandelingen in ’t Aalmoeseiebos (Melle), klik hier.