Steun Natuurpunt Boven-Schelde

Als je ook vindt dat er iets moet gedaan worden aan de achteruitgang van de natuur in Vlaanderen, dan ben je bij ons aan het goede adres.

Onze werking steunen kan je op verschillende manieren, die we hier voor jou met plezier uiteenzetten. Klik op één van de opties links van deze tekst en leer meer hoe je ons kan helpen voor meer natuur!

Scheldemeersen Zevergem

Dit is een typisch landschap in de Scheldemeersen, een nog altijd te weinig gekende oase van rust en landschappelijke sereniteit net ten zuiden van Gent. Dit is ons landschap, een landschap dat we willen beschermen en doorgeven aan de volgende generaties. Omdat we Natuurpunt zijn, en omdat dit de essentie van Natuurpunt is: de landschappen, ecotopen en alle daarin levende planten en dieren een kans geven om te overleven, zodat onze achterkleinkinderen nog altijd de gave van de ver- en bewondering voor de natuur kunnen ontdekken in zichzelf. Hiermee kan je ons helpen. Als je dat wil...

U bevindt zich hier: