Zondag 17 februari: Kiekendieventocht

We schuimen de linker Schelde-oever af, startend in de Kanaalzone om via het Groot Rietveld (Kallo-Beveren) en een aantal natuurgebieden rond de Waaslandhaven (Doel en omgeving) op te schuiven tot aan het Land van Saeftinghe (Nieuw-Namen, Zeeland) op zoek naar kiekendieven en andere wintervogels.

Afspraak: om 8.00 uur aan de Yachtdreef in Gent. We zijn rond 19.00 uur terug. Vergeet je warme kleren niet. Lunch kan je meebrengen, maar we springen ook wel ergens binnen in een bakkerij, een frituur of een supermarkt. Kostendelend rijden, inschrijven is niet nodig.

Onkosten: Kostendelend rijden, inschrijven is niet nodig.
Meebrengen: eventueel lunch, maar we springen ook wel ergens binnen in een bakkerij, een frituur of een supermarkt.

Info bij Guy Huylebroeck op 0473/89.42.09 of guy.huylebroeck3@telenet.be.

Vrijdag 1 - 8 maart West-Polen
Vijf jaar geleden leerden Maciej en Martha, twee sympathieke Poolse Gentenaars (of is het omgekeerd?) ons hun vaderland kennen. Of toch een klein stukje van het grote Polen: de Oderdelta, helemaal in het westen, tegen de Duitse grens aan. Dat werd in de herfstvakantie van 2013 zo’n groot succes, dat we er nu terugkeren. In maart deze keer. Geert deed het ons al voor, en kwam terug met enthousiaste verhalen over Zeearenden, Raven, IJseenden, Klapeksters, Sneeuwgorzen, Lynxen, Wisenten (hoewel we ze in 2013 beter zagen) en nog meer moois. Onderweg pikken we nog Grote trappen en Kraanvogels mee. Een welgevuld menu, dus…

Afspraak: Kostendelend rijden, inschrijven verplicht. Richtprijs: € 300.

Info: Geert Spanoghe 0478/28.15.23 of geert.spanoghe@inbo.be.

Zondag 17 maart Fietstocht langs het Gentse Zwin

Er is al heel veel te doen geweest over het Zeescheldetraject Melle-Gentbrugge. De waterwegbeheerder heeft hier grote plannen, wil een sluis bouwen en pleziervaart mogelijk maken. Maar er is veel tegenstand en de procedureslag hierrond is nog volop aan de gang. Met deze fietstocht ontdekken we de waarde en de schoonheid van dit unieke zoetwatergetijdengebied, zien we wat de bedreigingen zijn als de plannen ten uitvoer gebracht worden en hebben we het over alternatieven, kansen voor de toekomst van de Schelde.

Afspraak 14:30 - 17:00 Op Heusdenbrug in Heusden

Gids: Johan Van Belleghem Max. 30 deelnemers Inschrijven verplicht bij: Lieve Van Acker 0498/73.98.85 lievevanacker@hotmail.com

 

Zaterdag 23 maart Spechtentocht

De Makegemse Bossen in Merelbeke is een 200 hectare groot, min of meer aaneengesloten oud bosgebied met tussenliggende weilanden dat reeds op de Ferrariskaarten van eind 18de eeuw staat. De Makegemse Bossen is één van de rijkste bossencomplexen van Vlaanderen. Eind maart is een goede periode om hier op zoek te gaan naar de vijf Vlaamse spechtensoorten (die hier wel broeden maar niet altijd gehoord of gezien worden).

Afspraak : 09.00 - 12:00 Zoete Zonde, Bosstraat 1, 9820 Munte De liefhebbers kunnen afsluiten met een aperitief in de Zoete Zonde. Inschrijven is niet nodig.

Meebrengen: De bossen kunnen nat liggen, breng dus waterdicht schoeisel mee.

Info: Guy Huylebroeck 0473/89.42.09 guy.huylebroeck3@telenet.be.

Beheerwerkdagen 2019 - eerste en tweede kwartaal

 Geïnterseerden kunnen hun naam doorgeven op groenlinkbovenschelde@gmail.com en dan worden ze vooraf persoonlijk op de hoogte gebracht.
Noteer alvast volgende dagen in je agenda:  
  • 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni. Beheerwerken in de Scheldevallei. Meer info later en per Flits.
Info0473637659 (Koen De Witte)
Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij, materiaal wordt door het beheerteam voorzien. Over de middag wordt gezorgd voor soep en/of drank.
 
Hopelijk mogen we terug op je steun rekenen.  Samen maken we werk van meer natuur in onze regio !
het beheerteam

Steun ons!

Testament

Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt...

Neem Natuurpunt op in je testament

We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn, maar toch is het zinvol om dat wel te doen. Ook als je er niet meer bent, kan je meer betekenen dan je denkt… Door het opstellen van een testament komt je geld terecht bij wie je belangrijk vindt.

Natuur in je testament

Testament voor de natuur

Je kent vast wel een mooi stukje natuur dat je nauw aan het hart ligt. Natuurpunt zet zich elke dag in om zo’n plekjes in Vlaanderen te beschermen. Je kan helpen door Natuurpunt of een project van Natuurpunt op te nemen in je testament. Natuurpunt kon dankzij legaten al tal van projecten realiseren.
Afgezien van het voorbehouden of ‘reservatair’ erfdeel dat aan echtgenoot, kinderen, of in bepaalde gevallen aan ouders toekomt en waaraan een testament geen afbreuk kan doen, blijft er steeds een beschikbaar deel over. Ook als je geen erfgenaam met een voorbehouden erfdeel hebt, heb je het recht het geheel of een deel van je vermogen over te maken of te schenken aan een stichting of vereniging. Schenk je aan een stichting of vereniging in de vorm van een duo-legaat, dan kunnen je andere erfgenamen overigens flink wat successierechten besparen. Meer info hierover vind je op www.testament.be.

Vragen?

Wil je meer weten over legaten ten voordele van Natuurpunt? Je kan de brochure ‘Giften, schenkingen en legaten’ aanvragen bij Ward Stulens, joost.verbeke@natuurpunt.be of via 015 29 72 47. De bestemming van een erfenis is een persoonlijke aangelegenheid die met de grootste discretie wordt behandeld.

Doe een gift ...

... en help de natuur in jouw buurt

Dagelijks komen mensen genieten van de rust in de natuur. Voor een wandeling, een fietstochtje, vogelkijken, buiten in de natuur kom je tot rust. Maar de druk op de weinige natuur die Vlaanderen nog rest, neemt alsmaar toe. Daarom is het belangrijk om grote, aaneengesloten gebieden te vormen.

Hoe groter de oppervlakte van een natuurgebied, hoe meer soorten planten en dieren er zijn, of hoe groter de biodiversiteit, hoe robuuster het ecosysteem.

Aankopen van gronden blijft de meest duurzame oplossing om de natuur te beschermen, te behouden en opnieuw te herstellen. Dit vergt een serieuze financiële inspanning.
Je kan Natuurpunt Boven-Schelde steunen met een gift.

Wil je onze aankopen in Merelbeke of De Pinte steunen, stort jouw bijdrage op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 met vermelding "project 6633 Scheldemeersen".

Wil je aankopen in Gavere steunen, stort jouw bijdrage op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 met vermelding "project 6200 Taerwemeersch".

Voor giften vanaf 40 euro wordt automatisch een fiscaal attest afgeleverd.

Recente wijzigingen  en nieuwtjes op de website

Nieuwe Groenlink is er! Klik op de link rechts! Veel leesplezier!

 

 


Over onze header

Klik hier als je meer wil weten over onze header (het vriendelijk glimlachende gezichtje bovenaan deze webpagina).
Ben je al geabonneerd op Natuur-bericht? Wil je weten wat we deze maand in de natuur zoal kunnen verwachten? Wil je elke dag een natuurweetje in jouw bus krijgen? Klik dan hier om meer te weten.

Groenlink januari - juni 2019

Groenlink 2019

Nieuwe Groenlink is er! Klik hier voor jouw digitale groenlink ! Veel leesplezier!

Konikpaarden in De Putten

Konikpaarden
Rond het reservaat de Putten werd deze zomer in kader van het natuurinrichtingsproject (samenwerking Vlaamse overheid VLM/ANB, gemeente, provincie en Natuurpunt) een groot raster geplaatst alsook veeroosters en klappoortjes.
 
Deze inrichtingsmaatregelen waren nodig om het geplande beheer mogelijk te maken. Dit beheer bestaat uit een jaarrond begrazing met paarden en een seizoensbegrazing (na het broedseizoen) met runderen van een lokale boer. Het resultaat zou een grote natte ruigte moeten opleveren, een wat ruiger natuurstreefbeeld dan in de meeste van onze percelen. De begrazing zorgt voor structuurvariatie (noodzakelijk voor tal van kleinere organismen) van en voor dynamiek in het landschap. Ze helpen mee om het landschap halfopen te houden.
 
Vanaf 1 december lopen daarom 4 konikpaarden (https://www.natuurpunt.be/pagina/konikpaard) vrij rond, ook op de dijkweg,  in dit ruim 20 ha grote begrazingsblok.  Je komt ze ongetwijfeld tegen op je wandeling en fietstocht door het gebied.  We vragen om de dieren absoluut  niet te voederen, ze zijn van nature zeer sterk en winterhard. Houd ook telkens een veilige afstand. Geniet ervan!!!

 

Groenlink .... 

Nog steeds zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers om ons tijdschrift nieuw leven in te blazen.. 

Wie wil meehelpen? Graag een seintje via Groenlinkbovenschelde@gmail.comVandalisme in onze boomgaard te Schelderode

4 mei - vandalisme aan onze boomgaard

Ongeveer drie kwart van de fruitbomen in de boomgaard die  net deze winter werd aangepland zijn afgekraakt! Het moet een (of meer) volwassen man geweest zijn die in de nacht van 4 mei zo driest te werk zijn gegaan: sommige bomen zijn op meer dan één meter hoogte afgebroken en bovendien moet je over heel wat kracht beschikken om tientallen bomen op die manier af te breken. Ook de afsluiting van een naburige boer werd over de hele lengte doorgeknipt. Er werd bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden. 

Link: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.2649114

 

 Natuurpuntvlees te koop

Alle info vind je hier.

U bevindt zich hier: