Natuurpunt Boven-Schelde: Leden

Ledenaantal

Op 30 juli 2012 hadden we exact 1.040 leden. Dat is best goed, want in 2012 steeg ons ledenaantal voor 

Ledenaantal Boven-Schelde juli 2012

het eerst boven de duizend. Waar die leden vandaan komen zie je op het bijgevoegde kaartje. De vlugge rekenaars onder jullie zullen al doorhebben dat we niet aan 1.040 geraken als we al onze leden in ons werkingsgebied optellen (ik zal wat helpen: als we dat doen dan komen we aan 1.019). Hoe komt dat? Omdat wij ook leden hebben van buiten ons werkingsgebied. Iedereen kan kiezen om lid te zijn van een ander werkingsgebied dan dat waar hij/zij woont. Aan de 21 leden van buiten Boven-Schelde die dit gedaan hebben: alvast bedankt voor het vertrouwen.

Houd er wel rekening mee dat Natuurpunt met gezinslidmaatschappen werkt. Het aantal individuen dat lid is van Natuurpunt ligt dus een pak hoger dan de cijfers die je hiernaast ziet. Hoeveel kan voorzichtig ingeschat worden als je weet dat er in ons werkingsgebied 56.323 mensen wonen, verdeeld Ledenverdeling juli 2012over 22.450 gezinnen (cijfers van 2009), gemiddeld 2,50 inwoners per gezin dus. We kunnen voorzichtig schatten dat Natuurpunt in Boven-Schelde zo'n 2.500 personen vertegenwoordigt, of grosso modo 5% van de bevolking.

Verdeling

Voor wie het allemaal wat aanschouwelijker mag, hebben we de verdeling van onze leden over de verschillende gemeenten  van ons werkingsgebied ook in een ringdiagram uitgezet. Daaruit blijkt dat het gros van onze leden uit Merelbeke komt. Maar dat is ook niet te verwonderen, want Merelbeke telt bijna dubbel zoveel inwoners dan de andere gemeenten van het werkingsgebied.

DichtheidLedendichtheid juli 2012

Het is veel eerlijker om met dichtheden te werken: het aantal leden gedeeld door het aantal gezinnen per gemeente. Het resultaat zie je hiernaast: daaruit blijkt dat we bijna 6% van de gezinnen bereiken in De Pinte, bijna 5% in Merelbeke, ongeveer 4,50% in Melle en dat we in Gavere nog wat werk hebben: daar zijn iets meer dan 3% van de gezinnen lid.