Weekend 17 tem 19 juni - Zwarte Sterns en Purperreigers in Zouweboezem - OPGELET: VOLZET!Zouweboezem - Purperreiger

Zouweboezem is een boezemgebied tussen Dordrecht en Utrecht. Een boezemgebied is een bergingsgebied voor polderwater dat later wordt afgevoerd, gewoonlijk via een rivier. Het typische landschap in een boezemgebied is een mozaïek van rietmoerassen, vochtige graslanden, elzenbroekbossen en wilgengrienden. Boezems zijn eeuwenlang extensief gebruikt en daarom komt er vaak een bijzondere flora en fauna voor.

Zo ook in Zouweboezem, een Nederlands kerngebied voor zwarte stern en purperreiger (een honderdtal broedparen). Maar daar blijft het niet bij: ook zomertaling, roerdomp, porseleinhoen, kwartelkoning en snor broeden hier, naast banaler grut als blauwborst en bruine kiekendief. Bovendien ligt de Biesbosch maar een boogscheut ver: ook zeearend kan hier dus voorkomen. En als hij zelf niet naar Zouweboezem komt, kunnen wij nog altijd naar de Biesbosch gaan.

Op plantengebied kunnen we ons verlekkeren aan waterviolier, watergentiaan, groot blaasjeskruid, grote boterbloem en moeraskruiskruid.

Afspraak: aan de Yachtdreef in Gent. Kostendelend rijden. Deelnameprijs: 125 euro per persoon. In deze prijs zijn twee overnachtingen met ontbijt inbegrepen.

Inschrijven verplicht bij Guy Huylebroeck, 0473/89.42.09 of  guy.huylebroeck3@telenet.be.

Info: Geert Spanoghe, 0478/28.15.23 of geert.spanoghe@inbo.be of Guy Huylebroeck, 0473/89.42.09 ofguy.huylebroeck3@telenet.be.

Natuur.reizen

Het team dat tot voor enkele jaren de reizen voor Natuurpunt Boven-Schelde en Natuurpunt Gent organiseerde, doet dit nu binnen de werkgroep reizen van Natuurpunt "nationaal". Als je wil weten welke leuke reizen we jullie allemaal aanbieden neem dan een kijkje op de website van de werkgroep Natuur.reizen.

PoolvosGrote BurgemeesterKoningseiderBultrugIjsbeer PlanciusDikbekzeekoetBruinvisIjsNoordse StormvogelKlapmuts

U bevindt zich hier: