Natuurpunt

Natuurpunt is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen, die bijna 90.000 Vlaamse gezinnen vertegenwoordigt en die 19.000 ha natuur beschermt in Vlaanderen. Lid word je per gezin, waarbij wij iedereen die op één adres woont beschouwen als een gezin.Actielogo Natuurpunt

Natuurpunt werkt rond vier pijlers:

- beheer: het beheer van gebieden die Natuurpunt in eigendom heeft, of in beheer gekregen heeft van lokale of regionale overheden, of van private eigenaars. De voornaamste doelstelling van beheer is het behouden of herstellen van natuurwaarden zodat de biodiversiteit in Vlaanderen zoveel mogelijk beschermd of hersteld wordt, of op zijn minst zo weinig mogelijk afneemt.

- beleid: het afstemmen met lokale of regionale overheden om hen er toe te bewegen een zo natuurvriendelijk mogelijk beleid te voeren.

- educatie: formele (cursussen) of informele (gegidste tochten) activiteiten om de natuurkennis en vooral de zin voor natuurbeleving van de deelnemers op te krikken.

- studie: het uitvoeren van natuurstudieprojecten. Gewoonlijk zijn dit monitoringprojecten (wat zit waar) in onze natuurgebieden.

Werking ligt als een koepel over de vier pijlers. Onder werking vallen zaken zoals communicatie met leden en derden (tijdschrift, website), leden- en fondsenwerving, ...

Natuurpunt werd opgericht in 2001 als een fusie tussen De Wielewaal en de BNVR (Belgische Natuur- en Vogelreservaten). Van de Wielewaal erfde Natuurpunt vooral studie en educatie, terwijl de andere ouder vooral beheer en beleid inbracht. Een mooie, complementaire mix dus. Klik hier als je meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis van Natuurpunt.

 

Over ons logo

Middeleeuwse wereldkaartHet logo van Natuurpunt is niet zomaar een losse flodder uit een artistiek brein. Het logo is gebaseerd op een Middel-eeuwse symbolische weergave van de kaart van de toen gekende wereld. AardingDit duizend jaar oude grafische wereld-beeld combineer-den de ontwer-pers met een vrij recent gecreëerd symbool dat "verbinding met de aarde" of "aarding" voorstelt. Het komt vaak voor op elektrische huishoudtoestellen. Het resultaat is een jong, abstract en gemakkelijk herkenbaar logo, dat qua symboliek aansluit bij de missie van Natuurpunt. Want de aarde, het water, de lucht en alle wezens die er op leven, die liggen ons toch na aan het hart…Logo Natuurpunt

U bevindt zich hier: