Vleermuizenwerkgroep Boven-Schelde

De Vleermuizenwerkgroep Boven-Schelde staat in voor de werking rond vleermuizen in het afdelingsgebied. Deze werking steunt op drie pijlers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: onderzoek, bescherming en educatie.

Onderzoek

Zowel 's zomers als in de winter wordt onderzoek gedaan naar vleermuizen. Tijdens de winter worden jaarlijks verschillende overwinteringsobjecten geïnventariseerd. Dit is een gestandaardiseerde manier om soorten en aantallen te tellen, om zo trends Gewone Grootoorvleermuisop te volgen.  Ons afdelingsgebied telt momenteel zo'n 87 van de 620 gekende overwinteringsobjecten in Oost-Vlaanderen. Dat zijn 68 bunkers, 10 ijskelders, 2 kunstgrotten en andere objecten die als winterverblijfplaats gebruikt worden door vleermuizen. De soorten die gebruik maken van deze overwinteringsobjecten zijn vooral Gewone grootoorvleermuizen (zie foto) en Baardvleermuizen, en in mindere mate Watervleermuizen en Franjestaarten. Het zomeronderzoek bestaat uit batdetectoronderzoek, monitoring en inventarisaties zoals het opvolgen van zomerkolonies en onderzoek van zomerroutes en fourageergebieden.

Bescherming

Dit omvat hoofdzakelijk het inrichten van zomer- en winterobjecten.

Zomerobjecten: binnen het afdelingsgebied werden tot nu toe 7 kerkzolders vleermuisvriendelijk ingericht, op één na een intitiatief van het ANB in het kader van Bataction: De Pinte, Gontrode, Merelbeke Flora, Vurste,  Schelderode en Lemberge. De kerkzolder van Melle werd ingericht op eigen  initiatief van de kerkfabriek.

Winterobjecten: ondertussen werden in ons afdelingsgebied reeds 13 bunkers en 8 ijskelders ingericht als winterverblijf op initiatief van onze afdeling, de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, het ANB en de gemeente Merelbeke.

Belangrijk: kijk hier wat je moet doen als je een probleem hebt met vleermuizen, van welke aard dan ook (gekwetst of dood dier, vleermuis in huis...).

Educatie

Onbekend maakt onbemind, en door allerhande vleermuisactiviteiten te organiseren voor het grote publiek, trachten we mensen te sensibiliseren omtrent deze boeiende en vooral ook heel nuttige diertjes. De Europese Nacht van de Vleermuis is hiervan met voorsprong de bekendste activiteit die jaarlijks steeds op een grote interesse mag rekenen.

Rosse Vleermuis - René JanssenBaardvleermuisGewone dwergvleermuisBechsteins vleermuis

U bevindt zich hier: