Werking Natuurpunt Boven-Schelde

Natuurpunt werkt rond vier pijlers:

- Beheer: het beheer van gebieden die Natuurpunt in eigendom heeft, of in beheer gekregen heeft van lokale of regionale overheden, of van private eigenaars. De voornaamste doelstelling van beheer is het behouden of herstellen van natuurwaarden zodat de biodiversiteit in Vlaanderen zoveel mogelijk beschermd of hersteld wordt, of op zijn minst zo weinig mogelijk afneemt.

- Beleid: het afstemmen met lokale of regionale overheden om hen er toe te bewegen een zo natuurvriendelijk mogelijk beleid te voeren.

- Educatie: formele (cursussen) of informele (gegidste tochten) activiteiten om de natuurkennis en vooral de zin voor natuurbeleving van de deelnemers op te krikken.

- Studie: het uitvoeren van natuurstudieprojecten. Gewoonlijk zijn dit monitoringprojecten (wat zit waar) in onze natuurgebieden.

Werking ligt als een koepel over de vier pijlers. Onder werking vallen zaken zoals communicatie met leden en derden (tijdschrift, website), leden- en fondsenwerving, ...

U bevindt zich hier: